Wat is een Leveringsakte?

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

Geheel kadastraal perceel
Het kan in een akte van levering gaan om een geheel of gedeeltelijk kadastraal perceel. Er is sprake van een geheel kadastraal perceel als een volledig in de kadastrale registratie met gemeente, sectie en nummer omschreven stuk grond met het daarop gebouwde wordt geleverd. Heeft de koop slechts betrekking op een gedeelte van het kadastraal perceel, dan wordt in de akte van levering aangegeven om welk gedeelte het gaat.

Gedeelte van een kadastraal perceel
Als een gedeelte van een kadastraal perceel is verkocht moet het Kadaster de grenzen van de nieuw te vormen percelen opnemen (het verkochte en resterende deel). Het aanwijzen en opmeten van de nieuwe grenzen gebeurt doorgaans na de levering.
De opmeting kan alleen als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

 • Beide partijen moeten het eens zijn over de ligging van de nieuwe grenzen.
 • De aanwijzing van de nieuwe grens mag niet strijdig zijn met wat hierover in de akte van levering staat.


  Hypotheek en Leveringsakte nodig? Vergelijk en bespaar

   
  Plaats of Postcode woning
   

   

 • Live chat

  LOGIN GEGEVENS VERGETEN?

  Gebruikersnaam en Wachtwoord van uw BIJN.nl Zakelijk account vergeten? Vul hieronder uw BIJN.nl Zakelijk e-mailadres in en ontvang direct uw login gegevens.